Znaleziono 2 artykuły

T. W. Wołokitina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sowiecko-rosyjska kontrrewolucja : uwagi o rosyjskiej historiografii najnowszej na marginesie książki "Moskwa i wostocznaja Jewropa. Stanowlienije politiczieskich reżimow sowietskowo tipa (1949-1953). Oczierki istorii" Piotr Gontarczyk G. P. Muraszko (aut. dzieła rec.) A. F. Noskowa (aut. dzieła rec.) T. A. Pokiwajłowa (aut. dzieła rec.) T. W. Wołokitina (aut. dzieła rec.) s. 157-180
„Wostocznaja Jewropa w dokumientach rossijskich archiwow 1944-1953 gg. T. 1. 1944-1948 gg”, red. T. W. Wołokitina [et al.], Nowosibirsk 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski T. W. Wołokitina (aut. dzieła rec.) s. 321-323