Znaleziono 5 artykułów

Wsiewołod Wołczew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych w województwie lubelskim w okresie międzywojennym Wsiewołod Wołczew s. 193-225
Przebieg realizacji planu "Burza" na Lubelszczyźnie Wsiewołod Wołczew s. 213-234
Polacy w Rewolucji Październikowej i wojnie domowej na Ukrainie 1917 - 1920", Paweł Kaleniczenko, Warszawa 1969 : [recenzja] Wsiewołod Wołczew Paweł Kaleniczenko (aut. dzieła rec.) s. 228-231
Zmiany w układzie sił politycznych na Lubelszczyźnie w okresie PKWN Wsiewołod Wołczew s. 291-316
Z działalności burżuazyjnego podziemia na Lubelszczyźnie wobec organizacji wojska w okresie PKWN Wsiewołod Wołczew s. 371-378