Znaleziono 7 artykułów

Józef Wołczański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Korespondencja redemptorystów z arcybiskupem Józefem Bilczewskim z lat 1901-1923 Józef Wołczański s. 9-52
"Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939", Józef Wołczański, Kraków 2002 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Listy biskupa Grzegorza Chomyszyna do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1904–1922 Józef Wołczański s. 235-251
"Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939", Józef Wołczański, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 259
Lwowska konferencja naukowa w 50. rocznicę likwidacji cerkwi greckokatolickiej na Ukrainie Sowieckiej Józef Wołczański s. 281-290
"Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945 : materiały źródłowe", Józef Wołczański, Kraków 2005 : [recenzja] Józef Krętosz Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 487-492
"Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939", Józef Wołczański, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Krętosz Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 556-558