Znaleziono 12 artykułów

Tomasz Wituch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bałkany w Europie XX wieku Tomasz Wituch s. 3-13
Spór o Triest - wczesny epizod "zimnej wojny" Tomasz Wituch s. 73-86
Europa powersalska : dyskusja redakcyjna z udziałem profesorów: Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, Mariana Leczyka, Tomasza Schramma, Tomasza Witucha. Krzysztof Dunin-Wąsowicz Marian Leczyk Tomasz Schramm Tomasz Wituch s. 125-141
Bałkany - szkic definicji Tomasz Wituch s. 135-143
"Dzieje Najnowsze" 1995-1996 Tomasz Wituch s. 251-252
"Il primo accordo per il Mediterraneo (Febbraio-Marzo 1887)", Bruno Malinverni, Milano 1967 : [recenzja] Tomasz Wituch Bruno Malinverni (aut. dzieła rec.) s. 338-339
"Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923", Tomasz Wituch, Warszawa 1980 : [recenzja] Lidia Milka Tomasz Wituch (aut. dzieła rec.) s. 372-373
"Reform in the Ottoman Empire 1865-1876", Roderic H. Davison, Princeton N. J. 1963 : [recenzja] Tomasz Wituch Roderic H. Davison (aut. dzieła rec.) s. 571-573
"La questione agraria in Polonia (1918-1939)", Modestino Carbone, Napoli 1976 : [recenzja] Tomasz Wituch Modestino Carbone (aut. dzieła rec.) s. 624-625
"L'imperalisme colonial italien de 1870 á nos jours", J. L. Miège, Paris 1968 : [recenzja] Tomasz Wituch J. L. Miège (aut. dzieła rec.) s. 751-753
"Kanał Sueski", Tomasz Wituch, Warszawa 1972 : [recenzja] Tomasz Wituch (aut. dzieła rec.) s. 754
"Garibaldi", Tomasz Wituch, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Jerzy Skowronek Tomasz Wituch (aut. dzieła rec.) s. 825-826