Znaleziono 4 artykuły

Dorota Witkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Construction of hedonic price index for the "most liquid" Polish painters Krzysztof Kompa Dorota Witkowska s. 76-100
Measurement of the efficiency of mutual funds operating on the Pan-European market Dorota Witkowska s. 126-146
Badanie stabilności współczynnika beta oszacowanego na podstawie prób o różnej długości Dorota Witkowska s. 143-154
Badanie słabej formy efektywności informacyjnej GPW Dorota Witkowska Dorota ś ebrowska-Suchodolska s. 155-165