Znaleziono 3 artykuły

Aleksander Wirpsza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość Międzymorza – Zachód Aleksander Wirpsza s. 179-216
Streszczenia prac doktorskich Danuta Dąbrowska Elżbieta Hurnikowa Ewa Jaskułowa Janusz Kordos Piotr Lis Bronisława Palus Eligiusz Przechodzki Marek Pytasz Aleksander Wirpsza Bogusław Wróblewski Joanna Zawadzka s. 181-240
"Wypędzeni do raju. Portret własny późnych przesiedleńców z Polski w literaturze polskiej w Niemczech", Katarzyna Karwowska, Waeszawa 2016 : [recenzja] Aleksander Wirpsza Katarzyna Karwowska (aut. dzieła rec.) s. 253-258