Znaleziono 6 artykułów

Elżbieta Winiecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O sylleptyczności tekstu literackiego Elżbieta Winiecka s. 137-157
Perspektywy tropologii Elżbieta Winiecka s. 156-165
Leśmian - poeta dwoisty Elżbieta Winiecka Barbara Stelmaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 207-219
Od "pieśni bez słów" do słowa jako poręczenia bytu : o dwóch utworach scenicznych Bolesława Leśmiana Elżbieta Winiecka s. 211-226
Poetyka i e-literatura Elżbieta Winiecka s. 211-229
"Białoszewski sylleptyczny", Elżbieta Winiecka, Poznań 2006 : [recenzja] Agata Stankowska Elżbieta Winiecka (aut. dzieła rec.) s. 218-226