Znaleziono 3 artykuły

Bogusław W. Winid

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Robert Lansing a Polska : zapomniana karta stosunków polsko-amerykańskich Bogusław W. Winid s. 31-46
Nowy etap polemiki w sprawie interpretacji polityki zagranicznej Franklina Delano Roosevelta : (na marginesie prac: W. Marks III, Wind over Sand. The Diplomacy of Franklin Roosevelt, The University of Georgia Press, Athens, Georgia 1988, s. 462; Robert E. Herzstein, Roosevelt and Hitler. Prelude to War, Paragon House, New York 1989, s. 500) Bogusław W. Winid Robert E. Herzstein (aut. dzieła rec.) W. Marks (aut. dzieła rec.) s. 315-319
"Empire Without Tears. America's Foreign Relations, 1921-1933", Warren I. Cohen, Philadelphia 1987 : [recenzja] Bogusław W. Winid Warren I. Cohen (aut. dzieła rec.) s. 602-604