Znaleziono 1 artykuł

Anna Winiarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza popytu turystycznego na przykładzie badań konsumentów produktu turystycznego Roztocza Zachodniego Piotr Halemba Kazimierz Mrozowicz Anna Winiarz s. 79-94