Znaleziono 7 artykułów

Adam Winiarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa kształcenia rzymskokatolickiego duchowieństwa świeckiego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831) Adam Winiarz s. 19-39
Sprawa świeckiego szkolnictwa dla ludności żydowskiej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831) Adam Winiarz s. 31-50
Stanisława Staszica koncepcja organizacji szkolnictwa w teorii i praktyce Adam Winiarz s. 63-83
Bibliografia prasy polskiej na Dalekim Wschodzie w latach 1917-1949 Adam Winiarz s. 125-135
"Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831)", Adam Winiarz, Lublin 2002 : [recenzja] Joanna Schiller Adam Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku z bibliografią adnotowaną pamiętników i wyborem literatury pedagogicznej", pod red. Krzysztofa Jakubiaka, Grażyny Karłowskiej, Moniki Nawrot, Adama Winiarza, Bydgoszcz 2005 : [recenzja] Małgorzata Czapska Krzysztof Jakubiak (aut. dzieła rec.) Grażyna Karłowska (aut. dzieła rec.) Monika Nawrot (aut. dzieła rec.) Adam Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 312-314
Wychowanie fizyczne i sport w życiu Polonii mandżurskiej Adam Winiarz s. 351-361