Znaleziono 14 artykułów

Stanisław Windakiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Erotyk Kochanowskiego : studyum Stanisław Windakiewicz s. 3-13
Fredro i Szekspir Stanisław Windakiewicz s. 15-19
Próby i pomysły dramatyczne Mickiewicza Stanisław Windakiewicz s. 61-69
Mickiewicz i Byron Stanisław Windakiewicz s. 127-132
"Teatr polski przed powstaniem sceny narodowej", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1921 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 159-160
Erotyk Kochanowskiego. Studyum. III Stanisław Windakiewicz s. 193-209
"Dramat liturgiczny w Polsce średniowiecznej", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 285-286
"Poezja ziemiańska", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1938 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 298-303
"Nagrobek Urszulki", Mieczysław Hartleb, Kraków 1927 : [recenzja] Stanisław Windakiewicz Mieczysław Hartleb (aut. dzieła rec.) s. 302
Około przedstawienia "Cyda" 1661 r. Stanisław Windakiewicz s. 306-310
"Jan Kochanowski", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1930 : [recenzja] Wiktor Weintraub Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 339-344
Pieśni i dumy rycerskie XVI. w. Stanisław Windakiewicz s. 345-359
"Prolegomena do "Pana Tadeusza" ", S. Windakiewicz, Kraków 1918 : [recenzja] Józef Kallenbach Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 352-358
"Teatr ludowy w dawnej Polsce", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1902 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 661-670