Znaleziono 4 artykuły

Teofil Wilski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie osobowego "zróżnicowania" w jedności stwórczego i zbawczego działania Trójcy św. : zarys problematyki na tle niektórych prób odnowienia nauki o Bogu Teofil Wilski s. 31-48
Zagadnienie "osobowego zróżnicowania" w jedności działania Trójcy Świętej ad extra przez posłannictwa : nauka M. Schmausa Teofil Wilski s. 53-85
Trynitarny charakter życia łaski według M. Schmausa Teofil Wilski s. 93-111
Problematyka "osoby" w Johanna Auera nauce o Bogu Teofil Wilski s. 233-260