Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Wiliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wielkopolski portret trumienny", Stanisław Wiliński, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Stanisław Wiliński (aut. dzieła rec.) s. 107
"Sprawozdanie z inwentaryzacji zabytków sztuki powiatu świebodzińskiego", Stanisław Wiliński, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Stanisław Wiliński (aut. dzieła rec.) s. 107
Sieciechów Opactwo - pow. Kozienice Krzysztof Ciuk Stanisław Wiliński s. 202-203