Znaleziono 13 artykułów

Bohdan Wilamowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fryderyk Mirosław Leyk - trybun ludu mazurskiego (1885-1968) Emilia Sukertowa-Biedrawina Bohdan Wilamowski s. 3-18
Problemy ekonomiczne słabych gospodarstw indywidualnych w województwie olsztyńskim Janusz Jaworowski Bohdan Wilamowski s. 73-106
Uwagi na marginesie Sesji Rady Naukowej oraz Walnego Zjazdu TRZZ Bohdan Wilamowski s. 137-147
Hamulce rozwoju gospodarki chłopskiej województwa olsztyńskiego po roku 1945 Bohdan Wilamowski s. 154-163
"Rolnictwo Polski północno-wschodniej", Bohdan Wilamowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Cwinarowicz Bohdan Wilamowski (aut. dzieła rec.) s. 156-158
Osadnictwo wiejskie w województwie olsztyńskim po roku 1945 Józef Mucha Bohdan Wilamowski s. 190-219
Z badań nad dochodem społecznym województwa olsztyńskiego Józef Pleban Bohdan Wilamowski s. 207-231
Organizacja zarządzania oraz rozwój sił wytwórczych w gospodarstwach państwowych województwa olsztyńskiego w latach 1945-1961 Józef Mucha Bohdan Wilamowski s. 226-270
Rozwój mechanizacji gospodarki chłopskiej w województwie olsztyńskim Bohdan Wilamowski s. 243-284
Koncepcje w zakresie osadnictwa rolniczego w województwie olsztyńskim w latach 1945-1948 Janusz Jaworowski Bohdan Wilamowski s. 321-360
Hamulce rozwoju gospodarki chłopskiej województwa olsztyńskiego po roku 1945 Bohdan Wilamowski s. 323-331
Zarys przemian polityczno-ekonomicznych regionu olsztyńskiego Bohdan Wilamowski s. 375-402
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tendencje rozwoju zaopatrzenia, produkcji i skupu w gospodarce chłopskiej woj. olsztyńskiego Roman Hryciuk Bohdan Wilamowski s. 603-623