Znaleziono 2 artykuły

Zbigniew R. Wierzbicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i konieczność zmian w nowej perspektywie finansowej UE Zbigniew R. Wierzbicki s. 9-28
Determinanty rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce Zbigniew R. Wierzbicki s. 83-100