Znaleziono 9 artykułów

Jacek Wierzbicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poganice, gm. Potęgowo, woj. słupskie, St. 4, AZP: 10-32/20 Piotr Pieszak Jacek Wierzbicki Witold Świderski s. 18
Poganice, gm. Potęgowo, woj. słupskie, st. 4 Piotr Pieszak Jacek Wierzbicki Witold Świderski s. 21
Poganice, gm. Potęgowo, woj. słupskie. Stanowisko 4 Dobrochna Jankowska Jacek Wierzbicki s. 29
Poganice, gm. Potęgowo, woj. słupskie. Stanowisko 4 Dobrochna Jankowska Jacek Wierzbicki s. 31
    Zacytuj
  • Udostępnij
Poganice, gm. Potęgowo, woj. słupskie. Stanowisko 4 Dobrochna Jankowska Jacek Wierzbicki s. 39
Łupawa, gm. Potęgowo, woj. słupskie. Stanowisko 27 Dobrochna Jankowska Jacek Wierzbicki s. 43
    Zacytuj
  • Udostępnij
Łupawa, gm. Potęgowo, woj. słupskie. Stanowisko 2 i 2 a Dobrochna Jankowska Jacek Wierzbicki s. 45-46
Wronki, st. 2, gm. loco, woj. pilskie, AZP 46-22/52 Marek Lemiesz Jacek Wierzbicki Witold Świderski s. 147
Rezultaty paleoekologiczno-archeologicznego rozpoznania terenowego w Gieczu na stanowisku 2 Marek Polcyn Jacek Wierzbicki s. 209-215