Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Wierzbicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki „Przeglądu Historycznego” z warszawską szkołą historyczną Andrzej Wierzbicki s. 1-11
Niepokoje historyka historiografii Andrzej Wierzbicki s. 95-100
"Historiografia polska doby Romantyzmu", Andrzej Wierzbicki, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX w.", Andrzej Wierzbicki, Warszawa 1993 : [recenzja] Maria Wierzbicka Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Etnnopolityka w Azji Centralnej: między wspólnotą etniczną a obywatelską", Andrzej Wierzbicki, Warszawa 2008 : [recenzja] Krystian Chołaszczyński Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Wspomnienia i dokumenty (1877-1920)", Andrzej Wierzbicki, Warszawa 1957 : [recenzja] Władysław Jewsiewicki Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 574-577
"Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne", Władysław Smoleński, oprac. i wstępem poprzedził Andrzej Wierzbicki, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Władysław Smoleński (aut. dzieła rec.) Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 867-868