Znaleziono 7 artykułów

Stanisław Wielgus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From the St. Anselm Symposium Tadeusz Grzesik Stanisław Wielgus s. 7-9
Teoria "ius gentium" w średniowiecznej Polsce : geneza, historia, twórcy, oryginalność, główne problemy Stanisław Wielgus s. 23-58
Wpływ polskich uczonych średniowiecznych na kształtowanie się prawa narodów i związanych z nim praw człowieka Stanisław Wielgus s. 93-117
Stanisław Wielgus, "Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Historia mojego życia", Warszawa 2014 Wojciech Guzewicz Stanisław Wielgus (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Rola wydziałów teologicznych w nauce i kulturze Stanisław Wielgus s. 115-123
Ideowy obraz współczesnej kultury euroatlantyckiej i nauczanie ojca świętego Jana Pawła II Stanisław Wielgus s. 169-183
"Encyklopedia katolicka, t. 7, Ignoratio elenchii-Jędrzejów", red. Stanisław Wielgus, Jerzy Duchniewski, Mirosław Daniluk i in., Lublin 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Mirosław Daniluk (aut. dzieła rec.) Jerzy Duchniewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Wielgus (aut. dzieła rec.) s. 174-175