Znaleziono 7 artykułów

Stanisław Wiech

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inicjatywy obywatelskie w Królestwie Polskim w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle raportów carskiej policji politycznej Stanisław Wiech s. 31-56
Raport naczelnika Warszawskiego Okręgu Żandarmerii o sytuacji politycznej Królestwa Polskiego w 1868 r. Stanisław Wiech s. 182, 87-107
Raport naczelnika Warszawskiego Okręgu Żandarmerii, gen. Płatona Frederiksa z 1867 r. o stanie politycznym Królestwa Polskiego Stanisław Wiech s. 151-164
"Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa", red. Wiesław Caban, Stanisław Wiech, Kielce 201 : [recenzja] Albin Koprukowniak Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) Stanisław Wiech (aut. dzieła rec.) s. 219-220
„Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865–1915”, Henryk Bałabuch, Lublin 2001 : [recenzja] Stanisław Wiech Henryk Bałabuch (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914. Zabudowa - rozwój - społeczeństwo", Stanisław Wiech, Kielce 1995 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Wiech (aut. dzieła rec.) s. 453-454
Projekt organizacji rosyjskich służb agenturalnych w Królestwie Polskim w 1897 r. skierowanych do walki z polskim ruchem narodowym i robotniczym Stanisław Wiech s. 589-605, 654