Znaleziono 8 artykułów

Urszula Widelska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdolności relacyjne uczelni wyższej z perspektywy przedsiębiorstw branży maszynowej : (na przykładzie województwa podlaskiego) = Relational capabilities of higher education from the perespective of engineering industry enterprises : (on the example of Podlasie Province) Urszula Widelska s. 113-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cultural aspects of marketing management in traditional and modern sectors Joanna M. Moczydłowska Urszula Widelska s. 145-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacja na klienta jako przesłanka rozwoju małego przedsiębiorstwa : tradycyjne a nowoczesne ujęcie marketingu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Podlaskiem Grażyna Michalczuk Urszula Widelska s. 167-173
Menedżer w procesie budowania relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstw w województwie podlaskim Urszula Widelska s. 189-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing determinants of small enterprises competitiveness in beverage sector Grażyna Michalczuk Urszula Widelska s. 235-243
Uwarunkowania zarządzaniem kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie : (przykład białostockich firm) Grażyna Michalska Urszula Widelska s. 364-372
Relacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw sektora transportu w województwie podlaskim Grażyna Michalczuk Urszula Widelska s. 389-401
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klienci w kreowaniu kapitału intelektualnego małego przedsiębiorstwa Grażyna Michalczuk Urszula Widelska s. 461-470