Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Wicher

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy angielski zastąpił (w Polsce) łacinę? Kilka uwag o kwestii językowej na kanwie "Nowel i opowiadań" Henryka Sienkiewicza Andrzej Wicher s. 21-54
Paradoksy związane ze spożywaniem pokarmów w średniowieczu - wstępny rekonesans oparty główniena analizie wiersza Słoty "O zachowaniu się przy stole" Andrzej Wicher s. 37-45