Znaleziono 9 artykułów

Rafał Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp redaktorów tomu Tomasz Maślanka Rafał Wiśniewski s. 6
Rynek pracy w województwie mazowieckim Tomasz Komornicki Piotr Rosik Piotr Siłka Marcin Stępniak Rafał Wiśniewski s. 11-37
Stypendia instytucji państwowych i ich adresaci Rafał Wiśniewski s. 46-61
Etiologia nadziei : o kulturowych źródłach konwersji religijnej Rafał Wiśniewski Marcin Zarzecki s. 94-103
Jakim jesteśmy pokoleniem? : młodzież Warszawy 2010 : polski pomiar postaw i wartości 2010 Martyna Kawińska Anna Linek Rafał Wiśniewski Marcin Zarzecki Sławomir H. Zaręba s. 108-114
"Polacy we współczesnej Europie", red. Maria Jarosz, Warszawa 2011 : [recenzja] Rafał Wiśniewski Maria Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 112-113
Educational exchange and new opportunities : the perspectives of Polish Erasmus students in Portugal Izabela Bukalska Rafał Wiśniewski s. 113-124
Sprawozdanie naukowe pt. "Emilowi Durkheimowi w stupięćdziesięciolecie urodzin" Rafał Wiśniewski Marcin Zarzecki s. 160-162
Mlitary-Industrial aspects of Turkish defence policy Rafał Wiśniewski s. 215-228