Znaleziono 5 artykułów

Witold Więsław

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznane mowy Jana Śniadeckiego z lat 1784-1785 Witold Więsław s. 149-182
Nieznany rękopis Jana Śniadeckiego Witold Więsław s. 167-196
Trygonometrya kulista Jana Śniadeckiego Witold Więsław s. 183-190
Prace magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Wileńskim w XIX wieku Witold Więsław s. 241-263
"European mathematics in the last centuries. Lectures presented at the Conference held at Będlewo, 23-30 April 2004", pod red. Witolda Więsława, Wrocław 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Witold Więsław (aut. dzieła rec.) s. 256