Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Wełpa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczucia wyrażane za pomocą języka ciała w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur Agnieszka Wełpa s. 247-259
Frazeologizmy dotyczące uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, Kujaw oraz Kaszub Agnieszka Wełpa s. 253-262