Znaleziono 8 artykułów

Katarzyna Wawrzyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Segmentacja popytowa ubezpieczeń życiowych w Polsce Barbara Batóg Magdalena Mojsiewicz Katarzyna Wawrzyniak s. 5-18
Badanie podobieństwa powiatów województwa zachodniopomorskiego względem centrów rozwoju : ujęcie dynamiczne Barbara Batóg Katarzyna Wawrzyniak s. 25-44
Metody ilościowe na wieczorowych studiach licencjackich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Katarzyna Wawrzyniak s. 67-69
    Zacytuj
  • Udostępnij
Microscale evaluation of the diagnosis stability Katarzyna Wawrzyniak s. 109-119
Parametry struktury jako narzędzia klasyfikacji obiektów w mikroskali Katarzyna Wawrzyniak s. 345-359
Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie Barbara Batóg Katarzyna Wawrzyniak s. 378-390
Polaryzacja powiatów województwa zachodniopomorskiego według wybranych kategorii ekonomicznych Barbara Batóg Katarzyna Wawrzyniak s. 399-414
Badanie zgodności empirycznych wartości normatywnych dla wskaźników finansowych na różnych poziomach agregacji spółek giełdowych Katarzyna Wawrzyniak s. 489-502