Znaleziono 7 artykułów

Jan Wawrzyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego język potoczny? : kilka uwag o roli pojęcia języka potocznego w filozofii Ludwiga Wittgensteina Jan Wawrzyniak s. 13-29
Some Arguments for the Operational Reading of Truth Expressions Jakub Gomułka Jan Wawrzyniak s. 61-86
Czy kompetencja językowa jest wiedzą? Jan Wawrzyniak s. 69-94
Opis faktów a ocena - od mitu do rzeczywistości Jan Wawrzyniak s. 75-91
Filozofia jako diagnoza : Barry Stroud o naturze filozofii i znaczenia Jan Wawrzyniak s. 119-142
O niektórych osobliwościach Konstytucji V Republiki Francuskiej Jan Wawrzyniak s. 149-161
Paradoks kłamcy Jan Wawrzyniak s. 161-179