Znaleziono 4 artykuły

Zofia Waszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowe przesłanki odbudowy niepodległego państwa polskiego w 1918 roku Zofia Waszkiewicz s. 23-49
Polska a polityka Stolicy Apostolskiej wobec Wolnego Miasta Gdańska : (rokowania o konkordat i ustanowienie w Gdańsku polskich parafii personalnych) Zofia Waszkiewicz s. 53-70
Przyczyny zerwania konkordatu między Polską a Watykanem w 1945 r. : (w świetle współczesnej literatury polskiej) Zofia Waszkiewicz s. 103-121
Działalność dyplomatyczna Watykanu w pierwszych miesiącach pontyfikatu Piusa XII Zofia Waszkiewicz s. 117-132