Znaleziono 2 artykuły

Halina Waszkiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dramaturgiczności "Niedokończonego poematu" Zygmunta Krasińskiego : na przykładzie operowania światłem Halina Waszkiel s. 43-52
"O dramaturgiczności >>Niedokończonego poematu<< Zygmunta Krasińskiego na przykładzie operowania światłem", Halina Waszkiel, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Halina Waszkiel (aut. dzieła rec.) s. 416