Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Waszakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Semantyczne badania porównawcze Beata Ochnio Renata Grzegorczykowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Waszakowa (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Jubileusz 80-lecia Profosor Jadwigi Puzyniny Krystyna Waszakowa s. 251-253
"Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie języka polskiego", Krystyna Waszakowa, Warszawa 2005 : [recenzja] Marta Jurkowlaniec Krystyna Waszakowa (aut. dzieła rec.) s. 291-294