Znaleziono 6 artykułów

Zygmunt Wasilewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Śladami Mickiewicza. Szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu", Zygmunt Wasilewski, Lwów 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Seweryn Goszczyński. Charakterystyki literackie pisarzów polskich. XVIII", Mikołaj Mazanowski, Lwów-Złoczów 1908 : [recenzja] Zygmunt Wasilewski Mikołaj Mazanowski (aut. dzieła rec.) s. 246-250
Goszczyński o Mickiewiczu : z dziejów Towianizmu (1841-1855) Zygmunt Wasilewski s. 269-278
"Seweryn Goszczyński. Szkice literackie", Zygmunt Wasilewski, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1923 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 442-443
"O sztuce i człowieku wiecznym ", Zygmunt Wasilewski, Lwów 1910 : [recenzja] Mieczysław Kalityński Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 493-498
"Cyprjan Kamil Norwid na tle swego konfliktu z krytyką", Władysław Arcimowicz, Wilno 1935 ; "Norwid", Zygmunt Wasilewski, Warszawa 1935 : [recenzja] Stanisław Cywiński Władysław Arcimowicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 555-568