Znaleziono 6 artykułów

Piotr Wandycz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La Pologne dans ses relations internationales Piotr Wandycz Georges Lisowski (tłum.) s. 49-77
„Pax Europea. Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815–1914”, Piotr Wandycz, Kraków 2003 : [recenzja] Piotr Szlanta Piotr Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 129-131
An Emigré - Historian Piotr Wandycz s. 139-154
"Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w ocenach historyków", red. nauk. i wstęp Anna M. Cienciała, Piotr Wandycz, Warszawa 2003 : [recenzja] Wojciech Materski Anna M. Cienciała (aut. dzieła rec.) Piotr Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej”, Piotr Wandycz, Warszawa 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Piotr Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Miejsce Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów w stosunkach międzynarodowych: rozważania Piotr Wandycz s. 359-366