Znaleziono 42 artykuły

Krzysztof Walenta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archeologia osadnicza w zastosowaniu do badań mikroregionu Graña (Galicja, Hiszpania) Jerzy Kmieciński Małgorzata Kowalczyk Krzysztof Walenta s. 21-32
Das Fürstengrab Nr. 1 aus Leśno in Pommerellen Małgorzata Kanwiszerowa Krzysztof Walenta s. 31-73
Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35/12 Krzysztof Walenta s. 39-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie, St. 2, AZP 20-35/12 Krzysztof Walenta s. 47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie, St. 2, AZP: 20-35/12 Krzysztof Walenta s. 50
Leśno, st. 22, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35/- Krzysztof Walenta s. 54
Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35/12 Krzysztof Walenta s. 54-55
Leśno, st. 22, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35/- Krzysztof Walenta s. 55-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35/12 Krzysztof Walenta s. 56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leśno, st. 22, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35/- Krzysztof Walenta s. 56-57
Archeologiczne badania weryfikacyjne kopca w miejscowości Leśno, gm. Brusy Krzysztof Walenta Andrzej Wójcik s. 1, 57-71
Cmentarzysko i osada kultury łużyckiej w Leśnie, gm. Brusy Krzysztof Walenta s. 1, 57-93
Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego w Brusach, stan. 11, gm. "Loco", woj. bydgoskie Krzysztof Walenta s. 67-72
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie, st. 2 Krzysztof Walenta s. 77-78
Leśni, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Krzysztof Walenta s. 85
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Krzysztof Walenta s. 96
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Krzysztof Walenta s. 100
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Krzysztof Walenta s. 100
Leśno, st. 20, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35/- Aleksander Andrzejewski Krzysztof Walenta s. 105
Główczewice, gm. Brusy, woj. bydgoskie Krzysztof Walenta s. 105
Sprawozdanie z badań pałacu w Ostromecku, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. bydgoskie, w 1981 r. Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer Krzysztof Walenta s. 117-128
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Krzysztof Walenta s. 119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Główczewice, gm. Brusy, woj. bydgoskie Krzysztof Walenta s. 121-122
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowisko 1, 2a, 3 Krzysztof Walenta s. 123-124
Złotów Krzysztof Walenta s. 124
Leśno, st. 20, gm. Brusy, woj. bydgoskie, AZP 20-35/6 Aleksander Andrzejewski Krzysztof Walenta s. 124
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Krzysztof Walenta s. 125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowiska nr 2, 1, 3 Jerzy Kmieciński Krzysztof Walenta s. 129-130
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowisko 1 i 3 Krzysztof Walenta s. 132
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie Krzysztof Walenta s. 134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Odry, pow. Chojnice Jerzy Kmieciński Krzysztof Walenta s. 137-138
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowiska 1, 2, 2A, 3 Krzysztof Walenta s. 139
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowisko 20 Aleksander Andrzejewski Krzysztof Walenta s. 140
Zalesie, gm. Brusy, woj. bydgoskie Krzysztof Walenta s. 144
Leśno, gm. Brusy, woj. bydgoskie. Stanowiska 1 i 2 Krzysztof Walenta s. 145
Przyczynek do genezy wielbarskich cmentarzysk kurhanowych z kręgami kamiennymi Krzysztof Walenta s. 169-177
Węsiory, pow. Kartuzy Jerzy Kmieciński Krzysztof Walenta s. 189-190
Odry, pow. Chojnice Magdalena Blombergowa Jerzy Kmieciński Teresa Oziemska Krzysztof Walenta s. 192-193
Lubieszowo, pow. Nowy Dwór Gdański Jerzy Kmieciński Krzysztof Walenta s. 232-233
Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. bydgoskie Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer Krzysztof Walenta s. 274-275
Złotów, pow. Złotów Paweł Mann Krzysztof Walenta s. 308-310
Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin oraz pięćdziesięciolecia pracy naukowej Profesora Jerzego Kmiecińskiego Krzysztof Walenta s. 357-359