Znaleziono 1 artykuł

Włodzimierz Wakar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polski korytarz czy niemiecka enklawa", Włodzimierz Wakar, wydał i wstępem poprzedził Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1984 : [recenzja] Teresa Kulak Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Wakar (aut. dzieła rec.) s. 121-123