Znaleziono 9 artykułów

Marcin Wakar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy", praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2005 : [recenzja] Marcin Wakar Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 119-121
II Kiermasz Książki w Olsztynie : sprawozdanie Marcin Wakar s. 151-152
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Dziedzictwo kulinarne", pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2007 : [recenzja] Marcin Wakar Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Nowe koncepcje rozwoju kultury regionalnej i powstanie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 'Pojezierze' Marcin Wakar s. 241-251
W dwusetną rocznicę śmierci Johanna Gottfrieda Herdera : sprawozdanie z sesji Marcin Wakar s. 259-263
Czasopismo społeczno-kulturalne "Warmia i Mazury" w latach 1955-1967 : przyczynek do monografii Marcin Wakar s. 291-307
Warmia i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych : 15 lat przekształceń gospodarczych i społecznych 1990-2005 : sprawozdanie z konferencji Marcin Wakar s. 311-313
"Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich", Magdalena Sacha, Olsztyn 2001 : [recenzja] Marcin Wakar Magdalena Sacha (aut. dzieła rec.) s. 448-451
"650-lecie Olsztyna - zanim powstało miasto" : sprawozdanie z konferencji Marcin Wakar s. 615-617