Znaleziono 12 artykułów

Bogdan Wachowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pankowie w wizytacjach domeny bytowskiej z drugiej połowy XVI wieku Bogdan Wachowiak s. 24-42
Sytuacja gospodarcza Prus Zachodnich w świetle sprawozdania Prowincjonalnej Dyrekcji Podatkowej w Gdańsku za 1840 rok Bogdan Wachowiak s. 125-134
"Administrativ-Statistischer Atlas vom Preussischen Staate : erste Auflage Berlin 1827/28 bei Simon Schropp&Comp. Kartographisch bearbeitet von Ferdinand von Döring", Neudruck mit einer Einführung und Erläuterungstexten zu den 22 Atlaskarten hrsg. von Wolfgang Scharfe, Berlin 1990 : [recenzja] Bogdan Wachowiak Wolfgang Scharfe (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945", pod red. Bogdana Wachowiaka, T. I: "Pomorze Zachodnie pod rządami książąt plemiennych i władców z dynastii Gryfitów (990-1121-1637-1648/1653)", wyd. Zygmunt Szultka; T. II: "Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko-pruskim (1653-1815)", wyd. Zygmunt Szultka; T. III: "Pomorze Zachodnie w XIX wieku i początkach XX stulecia (1815-1918)", wyd. Włodzimierz Stępiński; T. IV: "Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 r.", wyd. Edward Włodarczyk, Poznań-Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Włodzimierz Stępiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) Edward Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 158-161
O klasycznej monarchii pruskiej z lat 1701-1806 Stanisław Salmonowicz Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 233-247
Początki uwłaszczenia chłopów w dobrach szlacheckich Prus Wschodnich Bogdan Wachowiak s. 241-255
Pomorze w polskich badaniach historycznych lat 1953-2002 (pięćdziesięciolecie Zkaładu Historii Pomorza IH PAN) Bogdan Wachowiak s. 277-294
Wymiana handlowa Królewca z zapleczem polskim w świetle opinii miejscowego kupiectwa i władz pruskich z lat 1815-1820 Bogdan Wachowiak s. 379-395
"Port średniowiecznego Szczecina", Bogdan Wachowiak, Gdańsk 1955 : [recenzja] Roman Żelewski Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Historia Prus. Narodziny - mocarstwo - obumieranie", pod red. Bogdana Wachowiaka, T. I: "Dzieje Brandenburgii - Prus. Na progu czasów nowożytnych (1500-1701)", Bogdan Wachowiak, przy współudziale Andrzeja Kamieńskiego, Poznań 2001 : [recenzja] Grzegorz Białuński Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 394-397
Początki reform agrarnych na Pomorzu : (od Szczecina po Kłajpedę) Bogdan Wachowiak s. 525-537
Polska monografia o Kościele ewangelickim na Mazurach w XIX stuleciu Bogdan Wachowiak Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 581-587