Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Waśkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Synkretyczna perspektywa oglądu danych w badaniach historii słownictwa : rozważania na przykładzie leksyki animalistycznej Krzysztof Waśkowski s. 15-27
Powstanie naukowego obrazu zwierząt i jego konsekwencje dla polskiej leksyki animalistycznej przełomu XVIII i XIX stulecia Krzysztof Waśkowski s. 103-122
Odmiany lokalne języka jako przejaw identyfikowania się z kulturą regionu : (po lekturze książki Aldony Skudrzyk i Krystyny Urban "Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych") Krzysztof Waśkowski Aldona Skudrzyk (aut. dzieła rec.) Krystyna Urban (aut. dzieła rec.) s. 187-191