Znaleziono 3 artykuły

Marian Wańczowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
"Księga żałoby i śmierci", Marian Wańczowski, współpr. Mirosław Lenart, Ewa Maciesowicz, Opole 1993 : [recenzja] Bogdan Ferdek Mirosław Lenart (aut. dzieła rec.) Ewa Maciesowicz (aut. dzieła rec.) Marian Wańczowski (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Muzyka i jej funkcje w >>Róży<< Stefana Żeromskiego", Marian Wańczowski, Wrocław 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Marian Wańczowski (aut. dzieła rec.) s. 204