Znaleziono 9 artykułów

Wojciech Włodarkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mieszkańcy województwa wołyńskiego wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku Wojciech Włodarkiewicz s. 27-42
Broń przeciwpancerna Wojska Polskiego w latach 1935−1939 Wojciech Włodarkiewicz s. 97-124
Stan bezpieczeństwa wewnętrznego w województwie tarnopolskim (1 stycznia 1939–31 sierpnia 1939 roku) Wojciech Włodarkiewicz s. 159-188
Mało znany fragment dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach II wojny światowej Wojciech Włodarkiewicz Stefan Józef Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 165-172
Lwowska placówka polskiego wywiadu wojskowego Wojciech Włodarkiewicz Krzysztof Danielewicz (aut. dzieła rec.) s. 179-184
II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości : komunikat Wojciech Włodarkiewicz s. 235-236
"Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920", red. Adam Koseski, Andrzej Stawarz, Warszawa 2001 : [recenzja] Wojciech Włodarkiewicz Adam Koseski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939", Wojciech Włodarkiewicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Wojciech Włodarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Wrzesień 1939. Wojna na dwa fronty", red. Janusz Gmitruk, Wojciech Włodarkiewicz, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Wielgosz Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) Wojciech Włodarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 315-324