Znaleziono 4 artykuły

Aneta Włodarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Econometric Tools Supporting the Environmental Management Process in Transport Sector Aneta Włodarczyk s. 139-160
Pakiet G@RCH jako ekonometryczno-informatyczne narzędzie wykorzystywane do pomiaru ryzyka akcji Aneta Włodarczyk s. 449-459
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pakiet PC Give jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne w warunkach zmian strukturalnych Aneta Włodarczyk s. 469-479
Ekonometryczne narzędzia wykorzystywane do pozyskania informacji na temat zmienności inwestycji portfelowych OFE Aneta Włodarczyk s. 582-593