Znaleziono 1 artykuł

W. Węgrzyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Teoria from narracyjnych w niemieckim kręgu językowym : antologia", wybór tekstów, opracowanie i przekład Ryszard Handke, indeks nazwisk oprac. W. Węgrzyn, Kraków 1982 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) W. Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 208-214