Znaleziono 5 artykułów

Grażyna Węgrzyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspieranie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw: wybrane instrumenty i ich efekty Grażyna Węgrzyn s. 99-108
Structural Changes in Employment - Opportunities and Threats for the Situation of Women on the Labour Market Grażyna Węgrzyn s. 301-312
"Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi", Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Warszawa 2015 : [recenzja] Grażyna Węgrzyn Łukasz Hardt (aut. dzieła rec.) Dominika Milczarek-Andrzejewska (aut. dzieła rec.) s. 359-364
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako potencjał innowacyjny gospodarek : analiza porównawcza Grażyna Węgrzyn s. 385-397
Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy - analiza porównawcza Danuta Miłaszewicz Grażyna Węgrzyn s. 433-444