Znaleziono 5 artykułów

Jan Wąsicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rzesza a kraje niemieckie 1914 - 1949", Jan Wąsicki, Wojciech Szwarc Jan Wąsicki (aut. dzieła rec.) s. 164-167
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Jan Wąsicki s. 280-281
Opis departamentu kamery warszawskiej z 1802-1803 r. Jan Wąsicki s. 329-359
"Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848. Studium historycznoprawne", Jan Wąsicki, Warszawa-Poznań 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Jan Wąsicki (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Rzesza a kraje niemieckie 1914-1949. Między unitaryzmem i federalizmem", Jan Wąsicki, Poznań 1977 : [recenzja] Edward Jędrzejewski Jan Wąsicki (aut. dzieła rec.) s. 473-477