Znaleziono 15 artykułów

Marek L. Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kto był mężem Katarzyny, domniemanej wnuczki ostatniego Piasta świdnickiego? : przyczynek do genealogii panów von Parchwitz Marek L. Wójcik s. 13-23
Śląskie baktriany. Próba interpretacji symboliki wielbłąda w heraldyce rycerstwa śląskiego na przykładzie czternastowiecznych pieczęci rodzin von Exau i von Grebelwitz Marek L. Wójcik s. 66-76
Dyplomatyka księcia opolskiego w XIII wieku Marek L. Wójcik s. 101-116
Nieznana pieczęć opata rudzkiego Piotra Sebickiego z 1602 r. Marek L. Wójcik s. 169
"Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku", Marek L. Wójcik, Wrocław 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Marek L. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 182-183
Mieszczanin czy rycerz? : przyczynek do biografii Heinka z Głubczyc Marek L. Wójcik s. 187-200
"Wlodimirus religiosus ordinis beati Benedicti de Tiniec iam professus". Nieznany syn Włodka, księcia zatorskiego Marek L. Wójcik s. 199-214
"Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)", ed. Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010 : [recenzja] Marek L. Wójcik Dariusz Karczewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zyglewski (aut. dzieła rec.) s. 324-325
"Katalog śląskich dokumentów joannickich przechowywanych w Narodowym Archiwum w Pradze", oprac. Roman Stelmach, Wrocław 2012 : [recenzja] Marek L. Wójcik Roman Stelmach (aut. dzieła rec.) s. 351-359
"Between Revival and Uncertainty. Monastic and Secular Female Communities in Central Europe in the Long Eighteenth Century", red. Veronika Čapská [et al.], Opava 2012 : [recenzja] Marek L. Wójcik Veronika Čapská (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń", ed. Marek Derwich, Marek L. Wójcik, Wrocław 2010 : [recenzja] Bartłomiej Stawiarski Marek Derwich (aut. dzieła rec.) Marek L. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 396
"Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki [Archives and offices in the service of the Church and the science]", red. Wioletta Zawitkowska, Władysław P. Wlaźlak, Rzeszów 2012 : [recenzja] Marek L. Wójcik Władysław P. Wlaźlak (aut. dzieła rec.) Wioletta Zawitkowska (aut. dzieła rec.) s. 403
Sprawozdanie z kwerendy w Pradze w dniach 17-23 IX 2012 r. Marek L. Wójcik s. 463-471
Sprawozdanie z prac nad edycją XIX-wiecznych repertoriów dokumentów pochodzących z klasztorów skasowanych na Śląsku ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu Marek L. Wójcik s. 496-498
Sprawozdanie z kwerendy w Zemským archivie w Opawie w dniach 10-14 XII 2012 r. Marek L. Wójcik s. 560-568