Znaleziono 10 artykułów

Jakub Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wewnętrzne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu jako zagadnienie pedagogiki rodziny Jakub Wójcik s. 39-46
Wygrać szacunek i autorytet Jakub Wójcik s. 79-84
Mowa serca jako czynnik integrujący rodzinę Jakub Wójcik s. 115-118
Prawo do ochrony życia ludzkiego w świetle filozofii człowieka Jakub Wójcik s. 125-132
Pryncypia pedagogiki : wokół filozoficznych podstaw wychowania w ujęciu Mieczysława Gogacza Jakub Wójcik s. 139-156
W trosce o wychowanie sumienia Jakub Wójcik s. 149-155
Możliwość i konieczność filizofii w naukach o rodzinie Jakub Wójcik s. 157-162
"Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2009 : [recenzja] Jakub Wójcik Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 258-264
"Człowiek i paideia : realistyczne podstawy filozofii wychowania", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2009 : [recenzja] Jakub Wójcik Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 278-284
Problem definicji kontemplacji Jakub Wójcik s. 291-296