Znaleziono 10 artykułów

Andrzej J. Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność górnicza i geologiczna Józefa Cieszkowskiego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. Andrzej J. Wójcik s. 87-101
Czasopismo "Technik" i jego twórca Stanisław Majewski Andrzej J. Wójcik s. 97-104
Projekt prawa górniczego Stanisława Staszica (1819 r.) Stanisław Staszic s. 139-153
Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. Andrzej J. Wójcik s. 201-220
"Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa w Królestwie Polskim", Andrzej J. Wójcik, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 219
Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku Andrzej J. Wójcik s. 227-308
Jan Marian Hempel - autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego Andrzej J. Wójcik s. 255-278
Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego Andrzej J. Wójcik s. 331-348
Dzieje rozpoznania kopalin na obszarze dawnego Księstwa Siewierskiego oraz pierwszy opis i mapa geologiczno-górnicza regionu Andrzej J. Wójcik s. 345-368
Zapomniane mapy okręgów górniczo-hutniczych Królestwa Polskiego i ich autor Maksymilian Strasz Andrzej J. Wójcik s. 399-411