Znaleziono 4 artykuły

Marta Wójcicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Magia, wierzenia i religijność południowego Podlasia Katarzyna Kraczoń Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) Marta Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Rosyjski słownik semiotyki kultury Marta Wójcicka Svetlana Machlina (aut. dzieła rec.) s. 322-323
Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka nt. "Europa Ojców Założycieli : inwestycja we wspólną przyszłość : w 50-lecie śmierci Roberta Schumana" Marta Wójcicka s. 323-328
"Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana", t. 1 : "Tradycja : wartości i przemiany", t. 2 : "Tradycja w tekstach kultury", red. Jan Adamowski, Józef Styk, Lublin 2009 : [recenzja] Marta Wójcicka Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) Józef Styk (aut. dzieła rec.) s. 368-369