Znaleziono 36 artykułów

Stefan Vrtel-Wierczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia historyi literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905 Stefan Vrtel-Wierczyński s. 3-80
"Rycerz - Lud" Słowackiego Stefan Vrtel-Wierczyński s. 5-32
Rozmowa człowieka ze śmiercią w literaturze średniowiecznej polskiej i czeskiej Stefan Vrtel-Wierczyński s. 56-103
Korespondencya ks. Alojzego Osińskiego Stefan Vrtel-Wierczyński s. 79-97
Bibliografia historyi literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905 : [ciąg dalszy] Stefan Vrtel-Wierczyński s. 81-135
"Człowiek i książka", Jan Stanisław Bystroń, Warszawa-Lublin-Łódź, Kraków 1916 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Jan Stanisław Bystroń (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Książka i człowiek", Zdzisław Dębicki, Warszawa 1916 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Zdzisław Dębicki (aut. dzieła rec.) s. 123-124
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1929 Stefan Vrtel-Wierczyński s. 129-159
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Cenzura w wolnem mieście Krakowie 1832-1846", Tadeusz Gutkowski, Kraków 1915 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Tadeusz Gutkowski (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do r. 1543", Stefan Vrtel-Wierczyński, Lwów 1930 : [recenzja] Witold Taszycki Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 168-174
Do dziejów satyry na Emigracyi po r. 1831 Stefan Vrtel-Wierczyński s. 188-205
""Ostatni" Z. Krasińskiego. Przewodnik naukowy i literacki", Karol Kwieciński, 1908 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Karol Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Indywidualność twórcza Skargi", Stanisław Mitera, "Przegląd Powszechny", 1913, z. 1-10 i odb. Kraków 1913 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Stanisław Mitera (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Mitologia klasyczna w poezyi Kochanowskiego", Stanisław Szarski, Kraków 1913 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Stanisław Szarski (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Dusza ludu w "Panu Balcerze"", Bohdan Górski, Warszawa 1914 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Bohdan Górski (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Polska bibliografia literacka za rok 1948", opracował pod kierunkiem prof. dra Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XXII, 568, 1 k. erraty : [recenzja] Zofia Makowiecka Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Staropolska legenda o św. Aleksym na tle porównawczym literatur słowiańskich", Stefan Vrtel-Wierczyński, Poznań 1937 : [recenzja] Aleksander Brückner Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Polska bibliografia literacka za rok 1948", opracował pod kierunkiem prof. dra Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XXII, 568, 1 k. erraty : [recenzja] Piotr Grzegorczyk Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 298-302
Kilka nieznanych tekstów staropolskich XV i XVI wieku Stefan Vrtel-Wierczyński s. 299-308
Dwa przyczynki do "Dialogu Mistrza Polikarpa" Stefan Vrtel-Wierczyński s. 344-348
"Krasińskiego Z. "Irydion", dramat w 9-ciu odsłonach, prolog i eksodos, w duchu reformy teatralnej oryginalnie pojętej wystawia na scenie Bernard Feller", Kraków 1912 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Pamięci Zygmunta Krasińskiego", "Przegląd Polski", T. 138, 1912, z. VIII : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński s. 358-360
J. I. Kraszewski w sprawie wydania autografów Tymona Zaborowskiego Stefan Vrtel-Wierczyński s. 360-362
"Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII wieku", Witold Taszycki, Lwów 1928 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) s. 477-478
"Józef Ignacy Kraszewski w Krakowie i we Lwowie w roku 1867 i odczyty jego o Dantem", Michał Frąckiewicz, Kraków 1911 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Michał Frąckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Tymon Zaborowski. Życie i twórczość", Marja Danilewiczowa, Warszawa 1933 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Maria Danilewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 559-564
"Teksty do Ćwiczeń Edytorskich", redaktor Serii: Stefan Vrtel-Wierczyński, Państwowe Wydawnicctwo Naukowe : [recenzja] Zbigniew Goliński Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 605-614
"Polska bibliografia literacka za rok 1956", opracował zespół poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, pod kierunkiem prof. dra Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, redaktor naukowy Witold Suchodolski, Wrocław 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. XXVIII, 724; "Polska bibliografia literacka za rok 1957", oprac. zespół poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, pod kierunkiem Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Łódź-Warszawa 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XXIV, 594 : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Witold Suchodolski (aut. dzieła rec.) Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 613-619
Polski i czeski dialog Palinura z Charonem : Biernat z Lublina i Mikuláš Konáč Stefan Vrtel-Wierczyński s. 617-622
"W 300-ną Rocznicę ks. Piotra Skargi", "Przegląd Powszechny", 1912, z. I, VIII, IX : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński s. 617-621
"Nieznany poemat polski z wieku XVII", Roman Pollak, Warszawa 1912 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 626
"Biblioteka Załuskich w Warszawie", Ignacy Baranowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Ignacy Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 627-629
Zagadnienia i metody bibljognozji Stefan Vrtel-Wierczyński s. 646-651
"Patryotyzm Krasińskiego w dobie młodzieńczej : (studyum analityczne)", Zygmunt Gerstmann, Stanisławów 1912 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Zygmunt Gerstmann (aut. dzieła rec.) s. 682-683
"Olomoucka legenda o sv. Alexiovi (B) a poznámky k legendĕ Polské", Leopold Zatočil, Praha 1948, vydano s podporou Masarykova fondu při Československé národní radĕ badatelské v Praze, Vĕstník Královské České Společnosti Nauk, Třída Filosoficko Historicko-Filologická, Ročník 1947, číslo 2, s. 48 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Leopold Zatočil (aut. dzieła rec.) s. 711-713
"Średniowieczna poezja polska świecka", zebrał i opracował Stefan Vrtel-Wierczyński, Wrocław 1949, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 60, s. LXX, 104, wydanie drugie, uzupełnione : [recenzja] Julian Krzyżanowski Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 713-719