Znaleziono 6 artykułów

W. Voisé

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Albrecht Dürer jako pisarz i teoretyk sztuki", Jan Białostocki, Wrocław 1956 : [recenzja] W. Voisé Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 160-166
"Hunted Heretic. The Life and Death of Michael Servetus (1511-1553)", Roland H. Bainton, Boston 1953 : [recenzja] W. Voisé Roland H. Bainton (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Teodor Ostrowski 1750-1802", Zbigniew Zdrójkowski, Warszawa 1956; "Jan Nixdorff 1625-1697", Lesław Pauli, Warszawa 1957 : [recenzja] W. Voisé Lesław Pauli (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"La théorie de l'intellect d'après Aristote et ses commentateurs", Octave Hamelin, Paris 1953 : [recenzja] W. Voisé Octave Hamelin (aut. dzieła rec.) s. 417-418
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki PAN i Pracowni za rok 1955 W. Voisé s. 437-442
"Budé und Calvin. Studien zur Gedankenwelt des französischen Frühhumanismus", Josef Bohatec, Graz 1950 : [recenzja] W. Voisé Josef Bohatec (aut. dzieła rec.) s. 820-822