Znaleziono 1 artykuł

Natalia E. Vodopyanova

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Профессиональное выгорание в контексте психологического отчуждения и профессиональной востребованности Tatiana Ronginska Natalia E. Vodopyanova s. 147-158