Znaleziono 27 artykułów

Wincenty Urban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Papież Jan XXIII i jego pontyfikat : przedmowa Wincenty Urban s. 3
Papież Jan XXIII i jego pontyfikat : przedmowa Wincenty Urban s. 3-37
Śp. Ks. Prałat Dr Józef Umiński (1888-1954) Wincenty Urban s. 5-12
Jan XXIII (1958-1963) Wincenty Urban s. 5-14
Szkice z dziejów diecezji wrocławskiej : cd. : Biskup Jan Roth (1482-1506) Wincenty Urban s. 11-72
Powody i okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I Wincenty Urban s. 11-45
Fundacja ku czci Eucharystii kanonika Andrzeja Skody z XV w. Wincenty Urban s. 69-74
W sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w diecezji wrocławskiej Wincenty Urban s. 77-83
Rękopisy prawnicze biblioteki kapitualnej we Wrocławiu Wincenty Urban s. 109-132
Szkice z dziejów diecezji wrocławskiej : biskup Rudolf z Rüdesheim (1468-1482) Wincenty Urban s. 123-166
"Zarys dziejów diecezji wrocławskiej", Wincenty Urban, Wrocław 1962 : [recenzja] Franciszek Maroń Wincenty Urban (aut. dzieła rec.) s. 180-181
Z dziejow duszpasterstwa pokutnego w diecezji wrocławskiej do końca XVIII wieku Wincenty Urban s. 201-231
Ks. Profesor Alfons Schletz - twórca naukowego organu dla dziejów Kościoła w Polsce Wincenty Urban s. 214-217
"Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83 = Statuty wrocławskiej kapituły katedralnej z roku 1482/83", wyd. Kazimierz Dola, na podstawie materiałów przysposobionych przez Wincentego Urbana, przekł. Norbert Widok, Wrocław-Opole 2004 : [recenzja] Paweł Matwiejczuk Kazimerz Dola (aut. dzieła rec.) Wincenty Urban (aut. dzieła rec.) Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Działalność Sekcji Historii Kościoła w latach 1964-1977 Wincenty Urban s. 221-226
Ksiądz biskup Andrzej Wronka (1897-1974) sufragan wrocławski : (wspomnienie pośmiertne) Wincenty Urban s. 245-250
De testimoniis vitam Nankeri Episcopi Wratislaviensis illustrantibus Wincenty Urban s. 250-286
Sprawozdanie z Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w latach 1976-1981 Wincenty Urban s. 253-258
Monografia o arcybiskupie Sz. Felińskim Wincenty Urban s. 261-270
Ksiądz profesor Michał Wyszyński (1890-1972) Wincenty Urban s. 277-285
Wykłady teologiczne we Wrocławiu w latach 1945-1970 Wincenty Urban s. 283-290
"Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym tysiącleciem (1815-1965)", Wincenty Urban, Rzym 1966 : [recenzja] Z. Obertyński Wincenty Urban (aut. dzieła rec.) s. 288-294
Jeszcze o egzempcji diecezji wrocławskiej Wincenty Urban s. 319-325
Ks. Marcin Pełka - śląski kanonista (1757-1828) Wincenty Urban s. 325-329
Statuty kapituły katedralnej we Wrocławiu Wincenty Urban s. 329-354
Fundacja Jerzego Gorockiego, śląskiego lekarza w XVIII wieku Wincenty Urban s. 360-365
Szkice z dziejów diecezji wrocławskiej : biskup Jodok z Rosenbergu Wincenty Urban s. 383-417